Nový počítač v knihovně

V letošním roce získala knihovna dotaci z programu VISK3 ministerstva kultury ČR na nákup nového počítače do knihovny. Tento nový počítač je určen pro uživatele a návštěvníky knihovny k přístupu na internet. Nyní máme v knihovně 2 výkonné počítače určené pro veřejnost. Internet je přístupný v knihovně v půjčovní době každé úterý a každý pátek od 14.30 do 16.30 hodin a je zdarma. Přijďte do knihovny a využijte tuto možnost najít si na internetu vše, co vás zajímá!